Niklas Höglund

Jag är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och specialist i psykologisk behandling. Min grundläggande psykoterapiutbildning är psykodynamisk. De senaste sju åren har jag jobbat inom vuxenpsykiatrin. Dessförinnan arbetade jag två år i primärvården. Mina mottagningar ligger på Holländargatan 23 och Villagatan 9 i Stockholm.

PTSD/trauma

Jag är certifierad EMDR-terapeut. EMDR är en evidensbaserad psykoterapimetod som rekommenderas av Socialstyrelsen. Vid PTSD/trauma, svåra händelser eller låsta tillstånd jobbar jag med metoden.

ISTDP

Jag är också certiferad ISTDP-terapeut. ISTDP är en intensiv psykodynamisk, affektfokuserad behandlingsmetod med god evidens. Du kan läsa mer om metoderna här:

EMDR
ISTDP

Psykoterapi & Psykologsamtal

Jag arbetar med

 • Oro, ångest
 • Trauma och kristillstånd
 • Stressrelaterade problem
 • Nedstämdhet, depression
 • Låg självkänsla, osäkert självförtroende
 • Relationsproblem
 • Fobier, tvångsmässig problematik
 • Ätstörningsproblematik
 • Tonårskriser
 • Livskriser
 • Arbetslivsproblem
 • Personlig utveckling

Jag erbjuder

 • Kris- och traumabehandling med EMDR
 • Konsulterande samtal
 • Stödsamtal
 • Parterapi

Handledning

Jag ger handledning i psykoterapi på såväl grundläggande som avancerad nivå. Jag handleder även i socialt arbete.

Kvalitetsgaranti

Har Psykologföretagarnas patient- och ansvarsförsäkring. Följer Socialstyrelsens riktlinjer för journalföring och kvalitetssäkring.

Kontakt

Mina mottagningar:
Holländargatan 23
111 60 Stockholm

Villagatan 9
114 32 Stockholm

Tel nr: 070 417 5109
E-mail: niklas@hoglundpsykoterapi.com